Co sąd postanowił

Dzień dobry,

proszę o wyjaśnienie, czy poprawna jest powszechna praktyka używania w postanowieniach sądów formy bezokolicznika bezpośrednio po spójniku "że".
Przykłady: Sąd postanowił sprostować orzeczenie w ten sposób, że wpisać nazwisko "Kowalski" w miejsce nazwiska "Koralski".
Sąd postanowił znieść współwłasność rzeczy w ten sposób, że przyznać ją na własność uczestniczki.

Tomek

Odpowiedź PJ:

Przytoczone przez Pana zdania są zrozumiałe i bardzo charakterystyczne dla języka prawniczego, który w wielu wypadkach różni się od ogólnej odmiany polszczyzny. Niefortunne jest pominięcie w nich czasownika postanowił lub jakiegokolwiek innego jego synonimu, np. zdecydował. Pierwotnie w tych wypowiedzeniach powinien się on pojawić dla pełnej jasności semantycznej i wymagań składni, por.: Sąd postanowił znieść współwłasność rzeczy w ten sposób, że postanowił / zdecydował przyznać ją na własność uczestniczki. Oczywiście w pierwszym wariancie wystąpiłoby powtórzenie, ale z punktu widzenia dokumentu jest ono mniej istotne. W orzeczeniu chodzi przecież o to, że sąd postanowił przyznać i postanowił wpisać. Można by ewentualnie napisać to orzeczenie na kilka innych sposobów, m.in.: Sąd postanowił znieść współwłasność rzeczy w ten sposób, że przyznał ją na własność uczestniczki.

Piotr Zbróg, IFP UJK



<< Powrót

Skip to content