Czy można komuś coś kazywać

Dzień dobry,
w mojej młodości często słyszałam czasownik KAZYWAĆ. Nie będzisz mi nic kazywała - mawiała np. moja mama. Czy to forma poprawna?
Magda
Odpowiedź PJ:
Czasownik kazać jest zarówno dokonany, jak i niedokonany. W czasach teraźniejszym
i przyszłym przyjmuje m.in. formy: każę, każesz, każecie, każą, czyli każę teraz i w przyszłości. Jednocześnie można od niego utworzyć także formy złożone czasu przyszłego, np.: będzie kazał, będzie kazała, będą kazali coś zrobić. Niektórym taka dwufunkcyjność leksemu wydaje się dziwna i posługują się wtedy formą "niedokonaną" *kazywać – ma ona cechy gwarowe, np.: Kazywałem im śpiewać co rano. Czasownik *KAZYWAĆ nie jest zgodny z normą i w polszczyźnie ogólnej należy go unikać.
Piotr Zbróg, ILiJ UJK<< Powrót

Skip to content