Czy należy odmieniać nazwisko Przeniosło?

Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy odmienia się nazwisko Przeniosło.

Maria

Odpowiedź PJ:

Nazwisko męskie Przeniosło odmienia się w liczbie pojedynczej jak rzeczowniki rodzaju żeńskiego typu tona, np.: tony ­– Przeniosły, toniePrzeniośle, z toną – z Przeniosłą. W liczbie mnogiej zaś nazwisko to przyjmuje końcówki rzeczownikowe, np.: państwo Przeniosłowie, państwa Przeniosłów, państwu Przeniosłom. W polszczyźnie istnieje jednak silna tendencja do nieodmieniania nazwisk męskich zakończonych na -o, dlatego często słyszy się formy typu panu Przeniosło, z panem Przeniosło. Można to tolerować w sytuacjach mniej oficjalnych, zwłaszcza gdy nazwisko występuje z odmienionym imieniem, tytułem lub wyrazem typu pan.
Warto jeszcze dodać, że gdy Przeniosło jest nazwiskiem kobiety, nie wolno go odmieniać, np. z panią Przeniosło.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content