dane osobowe wrażliwe vs. dane osobowe zwykłe

Szanowni Państwo,
często spotykam termin DANE OSOBOWE WRAŻLIWE. Zastanawiam się, czy potrzebne jest tu słowo WRAŻLIWE, bo przecież wszystkie dane osobowe są WRAŻLIWE.
Bartłomiej

Szanowny Panie Bartłomieju,

w zasadzie ma Pan rację – każde dane osobowe są w pewnym sensie wrażliwe. Jednak wyrażenie „dane osobowe wrażliwe” jest używane w opozycji do wyrażenia „dane osobowe zwykłe”. Dane osobowe zwykłe służą do tego, aby zidentyfikować konkretną osobę. Są to przede wszystkim imię i nazwisko oraz PESEL. Dane osobowe wrażliwe dotyczą sfery prywatnej i obejmują m.in. informacje o wyznawanej religii, orientacji seksualnej czy poglądach politycznych.

Z pozdrowieniami
Joanna Kowalczyk

Skip to content