EGZAMINY DYPLOMOWE W TRYBIE ON-LINE

Zgodnie z Zarządzeniem 99/2020 Rektora UJK egzaminy dyplomowe odbywać się będą w formie zdalnej z w ramach synchronicznego kontaktu on-line z wykorzystaniem oprogramowania MICROSOFT TEAMS.
Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej UJK w BIP'-e: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_99_2020.html.
Student, który chce przystąpić do egzaminu w formie zdalnej, powinien:
1. spełnić wszystkie wymogi określone przepisami Rozdziału IX "Regulaminu studiów";
2. po zatwierdzeniu przez promotora pracy przesłać drogą e-mailową (na adres whum@ujk.edu.pl) skan własnoręcznie podpisanego wniosku (załącznik nr 1 do zarządzenia) oraz oświadczenia (załącznik nr 3);
3. dostarczyć do Dziekanatu WH wydruk pracy dyplomowej - codziennie w godz. 10.00 - 13.00 pok. 15.
Informacje dotyczące procedury dyplomowania znajdują się na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego: https://whum.ujk.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/regulamin-dyplomowania/).
Proszę również zapoznać się z "Instrukcją przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych" (załącznik nr 5 do zarządzenia).<< Powrót

Skip to content