Fidelizacja – czy można używać tego słowa?

Czy można w miejsce terminu „przywiązywanie np. pracowników do firmy” użyć terminu: „fidelizacja pracowników”?

Henryk

Odpowiedź PJ:

Wyraz fidelizacja występuje obecnie w wielu językach. Zapożyczony został on z języka angielskiego (fidelisation). Swój źródłosłów ma w łacińskich wyrazach: fidelis ‘wierny, pewny, rzetelny’, fidelitas ‘wierność, pewność’. Na razie w języku polskim pojawia się sporadycznie, nie notują go słowniki. Wiele osób pyta o jego znaczenie.
Najogólniej fidelizacja oznacza działania, które są podejmowane przez firmy w celu przywiązania do nich klientów, pracowników. Oferuje się im dodatkowe nagrody, promocje, specjalne oferty i udogodnienia. Inaczej nazywa się to programem lojalnościowym. Wszystko to, zgodnie z etymologią łacińską, ma sprawić, że klienci, pracownicy będą wierni danej firmie, zwiążą się z nią z uwagi na otrzymane korzyści.
Czy można posługiwać się wyrazem fidelizacja? Jeszcze się on nie upowszechnił, o czym świadczy niezbyt duża liczba wyświetleń w internecie. Z uwagi na to oraz wątpliwości co do znaczenia byłbym ostrożny z jego używaniem. Kluczowe będzie kilkanaście kolejnych miesięcy. Jeżeli fidelizacja okaże się potrzebna, częstotliwość jej użycia wzrośnie, w przeciwnym wypadku będzie to jeszcze jedno niepotrzebne zapożyczenie. Wszystko zatem w rękach użytkowników polszczyzny.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content