IX Ogólnopolska Naukowa Konferencja Studencko-Doktorancka Język jako świadectwo kultury

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne

mają zaszczyt zaprosić na

 IX Ogólnopolską Naukową Konferencję Studencko--Doktorancką Język jako świadectwo kultury,

która odbędzie się 10 czerwca 2024 r.

Zaproszenie kierujemy do Studentów i Doktorantów prowadzących badania naukowe z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, logopedii, kulturoznawstwa, socjologii i innych dyscyplin w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Proponowana tematyka badawcza:

 • polskie środowiska językowo-kulturowe dawniej i dziś,
 • zróżnicowanie polszczyzny dawniej i dziś (geograficzne, środowiskowe, stylistyczne, pokoleniowe, funkcjonalne),
 • pejzaż językowy miast, miasteczek, wsi (aspekty dialektologiczne, onomastyczne, etnograficzne),
 • język w regionie – region w języku,
 • język ogólny i języki lokalne (gwary, dialekty, regiolekty) w przeszłości

i obecnie,

 • język, kultura, społeczeństwo, komunikacja w dawnych wiekach,
 • autostereotypy, stereotypy etniczne i regionalne,
 • język w mediach masowych (np. wulgaryzacja, manipulacja językowa),
 • polska grzeczność językowa i jej przemiany,
 • język polityki (perswazja, propaganda, agitacja, demagogia, nowomowa

i nowa nowomowa, agresja językowa),

 • polski język religijny,
 • język pisarzy,
 • język młodych Polaków i Polek (tzw. młodomowa, najmłodsza polszczyzna, „wyczesana polszczyzna”),
 • onomastyka literacka,
 • moda w języku,
 • język mediów i język w mediach,
 • kontakty językowe,
 • glottodydaktyka polonistyczna.

 

Zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji.

 Słowa kluczowe: kultura, język, społeczeństwo

W razie dodatkowych pytań służymy pomocą.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji!

 Adres e-mail do kontaktu:   konferencja2024@onet.pl

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK

dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

mgr Monika Jaworska

mgr Artur Kornacki

 

Formularz zgloszeniowy

 

 << Powrót

Skip to content