JAK NAPISAĆ: NIEKARANA CZY NIE KARANA

Dzień dobry, Panie Profesorze,
piszę z pewną wątpliwością. Jestem protokolantem sądowym i z innymi protokolantkami mamy dość podzielone zdanie, co do pisowni NIEKARANY Między innymi chodzi o to, czy zapisując w protokole np. Krystyna Kowalska lat 57..., niekarana powinno być zapisane łącznie czy też oddzielnie, czy należy traktować to jako połączenie z przymiotnikiem, czy też z czasownikiem (chodzi o niekaranego za składanie fałszywych zeznań).
Z góry dziękuję za odpowiedź
Agnieszka:)
Odpowiedź PJ:


Obecnie zaleca się pisownię łączną nie z imiesłowami przymiotnikowymi (czynnymi i biernymi). Zasadniczo nie ma znaczenia to, czy użyte są w znaczeniu przymiotnikowym czy czasownikowym.
W Pani przykładzie imiesłów ma znaczenie przymiotnika, więc i tak, nawet biorąc pod uwagę dawniejsze reguły, należałoby zapisać nie łącznie. Niezależnie od tego dziś zawsze najlepiej, stosując ogólną zasadę, napisać NIEKARANY. Dopuszcza się wyjątkowo pisownię nie rozłączną, jeżeli imiesłów wyraźnie został użyty w znaczeniu czasownikowym. Tego jednak nie polecam.
Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content