Jak odczytać “między 4,576,200 – 5,489,493”?

Jak poprawnie odczytać liczebniki wielowyrazowe z przyimkiem
"między", np.: "między 4,576,200 - 5,489,493" lub
"5037 - 8353". Czy powinien to być zapis: między czterema
milionami pięciuset siedemdziesięciu sześciu tysiącami dwustu a
pięcioma milionami czterystu osiemdziesięciu dziewięciu tysiącami
czterystu dziewięćdziesięciu trzema? Czy może któreś z członów ze
względów praktycznych nie odmieniają się?
Odpowiedź PJ:
Zalecana odmiana liczebników wielowyrazowych wymaga deklinowania
wszystkich elementów składowych. Pewne składniki mogą nie być
odmieniane. Nie wolno jednak nie odmienić:
a) dwóch ostatnich liczebników; b) liczebników oznaczających
dziesiątki i jednostki, niezależnie od ich miejsca w układzie
dziesiętnym (mogą to być wielokrotności tysięcy, milionów czy
miliardów). Ponadto każdy składnik znajdujący się po liczebniku
odmienionym, również wymaga odmiany. Nieodmienne mogą pozostawać zatem
tylko niektóre liczebniki oznaczające setki oraz wyrazy oznaczające
pojedyncze tysiące, miliony, miliardy.
W przykładzie "między 4,576,200 - 5,489,493" należałoby zatem
napisać wszystkie liczebniki jako odmienione (po pierwszej koniecznej
odmianie wszystkie kolejne wyrazy trzeba deklinować):
między czterema milionami pięciuset siedemdziesięcioma sześcioma
tysiącami dwustu a pięcioma milionami czterystu osiemdziesięcioma
dziewięcioma tysiącami czterystu dziewięćdziesięcioma trzema (tu mogą
dojść jeszcze jako wariantywne formy narzędnika niektórych
liczebników).
Podobnie w kolejnym przykładzie, jednak z uwagi na jego złożoność
proszę dokonać samodzielnej odmiany :)
prof. Piotr Zbróg, IFP UJK
 

<< Powrót

Skip to content