Jak odmieniać nazwisko Zbróg?

Której z wymienionych form nazwiska należy używać? W
internecie przeważa Zbróga (w odniesieniu do różnych osób). Mnie
naturalniejsze wydaje się Zbroga. W języku polskim jest sporo
rzeczowników o zakończeniu +óg i wszystkie w przypadkach zależnych
mają +o+.
(...)
Szanowny Panie Profesorze,
częściej używa się formy z ó, czyli Zbróga, Zbrógiem itd. Wiele razy słyszałem też wariant Zbroga, który osobiście mniej mi się podoba. Ale jest. Uznałbym obie formy za dopuszczalne. Wariant z Ó postawiłbym na pierwszym miejscu, drugi można by uznać za rzadszy.
Serdeczne pozdrowienia
Piotr Zbróg

 << Powrót

Skip to content