Jak pisać cmentarz – wielką czy małą literą

Mam wątpliwości w następującej kwestii: jak pisać cmentarz stary, cmentarz nowy, cmentarz partyzancki? Czy może dużymi literami? ( Chodzi o cmentarze w Kielcach).

Zofia Rutkiewicz

 

Odpowiedź PJ:

Zgodnie z regułą z Wielkiego słownika ortograficznego PWN, która nota bene nie jest jasna, należy pisać cmentarz Na Rossie, cmentarz Rakowicki, ale: Cmentarz Łyczakowski. W dwóch pierwszych wypadkach uznaje się, że wyraz cmentarz jest nazwą gatunkową, to znaczy po prostu jest nazwą pospolitą, a nazwą własną są jedynie wyrazy pisane wielkimi literami. W wypadku ostatniej nazwy przyjęto, że w całości jest nazwą własną. Nie objaśniono jednak, na jakiej podstawie.
W odniesieniu do Pani pytania – należałoby skłaniać się ku zapisom: cmentarz Stary, cmentarz Nowy, cmentarz Partyzancki. Jednak można by też bronić zapisu wielkimi literami. W wypadku dwóch pierwszych nazw w użyciu są oba warianty. W ostatnim – częściej pojawia się zapis Cmentarz Partyzancki. Być może odczuwa się tu, że przymiotnik jest integralną częścią nazwy.
Zasadniczo jednak reguła nie wskazuje dokładnego sposobu różnicowania zapisów, stąd w innych poradniach językowych nie ma jednoznacznego rozwiązania tego problemu.

Piotr Zbróg, IFP UJK

 << Powrót

Skip to content