Jak pisać nazwy typu sala Kolumnowa

Szanowni Państwo,
czy nazwy obiektów architektonicznych, np. dziedziniec Lwów, sala Kolumnowa, brama Złota, hol Bohaterów,  należy pisać małą literą, tak jak słowa: plac, ulica, kościół itd.? Przykłady w słownikach są rozproszone, sprzeczne albo nie ma ich wcale.
Regina G.

Odpowiedź PJ:

Pisownia nazw takich jednostek nie jest oczywista i bywa dwojaka, zależnie od interpretacji.
W jedno- i wielowyrazowych nazwach własnych budowli, zabytków, obiektów sportowych wszystkie wyrazy (oprócz przyimków i spójników) pisze się od wielkich liter, np. Wały Chrobrego, Hala Arena, Zamek Królewski. Słowa hol, brama, sala, dziedziniec mogą być częścią pełnej nazwy własnej, jeśli pewnym obiektom nada się nazwy Dziedziniec Lwów, Sala Kolumnowa, Brama Złota, Hol Bohaterów.
W zgodzie z regułami można by też napisać dziedziniec Lwów, sala Kolumnowa, brama Złota, hol Bohaterów. Jeśli bowiem stojący na początku nazwy wyraz typu: kopiec, kościół, brama, pomnik, cmentarz itp. jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową), piszemy go małą literą, a pozostałe wyrazy wchodzące w skład nazwy — wielką literą: kościół Mariacki, most Świętokrzyski, brama Isztar, bastion Modlin.
Przykładami różnych sposobów zapisu są m.in. nazwy: świątynia Apollina, ale: Świątynia Sybilli; brama Isztar, ale: Brama Floriańska; pałac Radziwiłłów, ale: Pałac Staszica.
W razie wątpliwości rzeczowniki stanowiące podstawę mniej znanych nazw najlepiej napisać małymi literami. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć błędu. 

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content