Kolokwium – nowe czasopismo naukowe dla studentów

Z radością zapraszamy do lektury pierwszego numeru nowego instytutowego czasopisma, które powstało z inicjatywy studentów i pracowników filologii obcych pod kierunkiem dr. Jana Hajduka.
KOLOKWIUM to czasopismo dla wszystkich studentów, którzy podejmują pierwsze próby prowadzenia badań naukowych, jak również platforma internetowa umożliwiająca publikację ich wyników w formie artykułów naukowych, prezentacji projektów badawczych czy recenzji literatury przedmiotu w językach kierunkowych, tj. angielskim, niemieckim, rosyjskim, a także polskim.
Opracowane artykuły obejmują tematy z następujących dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, jak też dydaktyka nauczania języków obcych.
Każdy tekst – przygotowany indywidualnie lub zespołowo – podlega anonimowej recenzji, a jej pozytywny wynik umożliwia przekazanie artykułu do publikacji w kolejnych tomach KOLOKWIUM.
Recenzentami artykułów są pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK, którzy stanowią tym samym Radę Recenzentów.
Nauczyciele akademiccy, pod których opieką przygotowane są teksty studenckie, tworzą Radę Wydawców.
W razie pytań prosimy o kontakt: jan.hajduk@ujk.edu.pl
Czasopismo dostępne pod tym linkiem: https://ilij.ujk.edu.pl/kolokwium/
Zapraszamy studentów do naukowej aktywności i publikacji!


<< Powrót

Skip to content