KONKURS POETYCKI O NAGRODĘ REKTORA

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Otwarty UJK

zapraszają do uczestnictwa w konkursie poetyckim  o Nagrodę JM Rektora UJK prof. dra hab. Jacka Semaniaka: Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim.
Konkurs został ogłoszony z okazji Jubileuszu 50-lecia Uczelni, której patronuje wybitny polski poeta.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie współczesnego wiersza – parafrazy wybranego utworu poetyckiego Jana Kochanowskiego.
Przewidziane są trzy kategorie wiekowe:

  1. dzieci (7-12 lat);
  2. młodzież (13-18);
  3. dorośli (powyżej 18 roku życia).

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: uniwersytet.otwarty@ujk.edu.pl do dnia 10.06.2020 oryginalnego, nigdzie niepublikowanego utworu poetyckiego, spełniającego wskazane wyżej wymogi.
Do e-mailu ze zgłoszeniem należy dołączyć plik PDF z tekstem utworu oraz skan formularza zgłoszeniowego z podpisem Uczestnika, w przypadku osób niepełnoletnich – także z podpisem opiekuna. Formularz jest dostępny na stronie https://ujk.edu.pl.<< Powrót

Skip to content