Konstruktywny człowiek

Czy można powiedzieć o jakiejś osobie, że jest konstruktywna (w znaczeniu 'twórcza, kreatywna'), czy też mówimy tak tylko o pojęciach abstrakcyjnych?
Pozdrawiam
MK

Odpowiedź PJ:

Tak, można tak powiedzieć zarówno o ludziach (np. konstruktywni wynalazcy), jak i pojęciach (np. konstruktywny pomysł). Tego przymiotnika używa się w dwóch znaczeniach: 'dający pozytywne efekty, wnoszący coś nowego' oraz 'zdolny do opracowania czegoś twórczego, mającego jakąś wartość'.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content