Kierunkowy zespół ds. jakości kształcenia


Filologia Polska

 

Lp.Tytuł/stopień naukowyImię i nazwiskoPełniona funkcja
1.dr hab. prof. UJKAlicja Gałczyńskazastępca dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa ds. kształcenia
2.prof. dr hab. Grażyna Legutkon-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo)
3.drMonika Batorn-l akademicki (reprezentant dyscypliny literaturoznawstwo)
4.drAgnieszka Rosińska-Mamejn-l akademicki (reprezentant dyscypliny językoznawstwo)
5.mgrKatarzyna Szczerbińskaprzedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. S. Staszica, Ostrowiec Świętokrzyski)
6.lic.Marta Zapałastudent kierunku filologia polska


Wsparcie administracyjne prac KZJK – mgr Katarzyna Szydłowska


<< Wstecz

Skip to content