Młoda polszczyzna na styku kultur – promocja, wiedza, edukacja

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony nowego projektu wymyślonego i kierowanego przez prof. UJK Annę Wileczek.

Młoda polszczyzna na styku kultur – promocja, wiedza, edukacja to projekt realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z włoskimi uniwersytetami: Università degli studi di Bari Aldo Moro, Università di Genova i Università degli Studi di Torino

Celem tego międzynarodowego projektu jest prezentacja języka młodego pokolenia jako ważnego kodu komunikacyjnego i kulturowego poza granicami kraju. We współpracy z partnerami z Uniwersytetu w Bari, Genui, Turynie oraz przy współudziale Stacji Naukowej PAN w Rzymie będziemy analizować współczesną młodomowę w sytuacjach „przesunięć” językowych i kulturowych. Wiedza o młodomowie jako „punkcie dostępu” do interpretacji świata przez współczesną młodzież pojawi się też na wykładach i warsztatach dla uczniów i studentów, tłumaczy, włoskich polonistów, lektorów, pedagogów oraz rodziców.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61554001766236&locale=pl_PL<< Powrót

Skip to content