możecie/mogą Państwo zadać pytanie burmistrzowi

Dzień dobry!

Obecnie jest taki trend, żeby mieszkańcy mogli zadawać pytania włodarzom miast, wsi, gmin itd... Na stronach internetowych niektórych urzędów jest możliwość zadawania pytań burmistrzowi, wójtowi, prezydentowi miasta… Moje pytanie brzmi: Czy to jest poprawnie napisane zdanie? „Możecie Państwo zadawać pytania dotyczące pracy urzędu”. W moim odczuciu powinno pisać się „MOGĄ PAŃSTWO zadawać pytania dotyczące pracy urzędu”.

Basia
 
Szanowna Pani Barbaro,

konstrukcja możecie Państwo jest potoczną formą wzorcowego zwrotu mogą Państwo. Niekiedy bywa używana w celu „zmiękczenia” oficjalnego tonu wypowiedzi. Uważam, że na stronach internetowych urzędów lepiej stosować formę mogą Państwo lub po prostu skracać dystans poprzez używanie bezpośrednich zwrotów: Zadaj pytanie burmistrzowi / Zapytaj burmistrza.

Z pozdrowieniami
Joanna Kowalczyk<< Powrót

Skip to content