Nabór pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe, ERASMUS

Szanowni Państwo,
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna nabór pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w zagranicznych uczelniach i instytucjach w ramach programu Erasmus+ KA131 (kraje UE i stowarzyszone). Wyjazdy pracowników będą realizowane w roku akademickim 2021/2022.
Szczegółowe informacje, w tym zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów znajdują się na stronie Erasmus+ UJK w zakładce PRACOWNIK https://erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 czerwca br.
Formularz zgłoszeniowy online znajduje się na stronie:
https://erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/rekrutacja-pracownikow/
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:
* CV w języku polskim i angielskim
* Mobility Agreement (Porozumienie o programie nauczania/szkolenia)
podpisany przez instytucję partnerską
* certyfikat językowy min. poziom B2 wg CEFR lub dyplom ukończenia
filologii obcej (w przypadku posiadania).<< Powrót

Skip to content