nabór wniosków

Dzień dobry!

Pytanie rangi europejskiej. 😉 Od momentu rozpoczęcia realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do urzędniczego żargonu wkroczył zwrot: „nabór wniosków”. Słownik języka polskiego podaje synonimy: rekrutacja, pobór, zaciąg. Słowo: nabór, odnosi się zatem w polszczyźnie do ludzi. Z czego, jak sądzę, wynika, że nie da się przeprowadzić „naboru wniosków”, bo to okaleczanie naszego języka. Jakich zwrotów powinno się w związku z tym używać, gdy urząd rozpoczyna przyjmowanie wniosków, na przykład od firm, o dofinansowanie ich projektu ze środków publicznych?

Z pozdrowieniem,
ZB

 
Szanowny Panie Zbigniewie,

rzeczywiście, większość słowników podaje, że ‘nabór’ to przyjmowanie nowych pracowników, członków zespołu, studentów itd. Jednak słowniki, które na bieżąco aktualizują znaczenia wyrazów, np. WSJP PAN, uwzględniają nową funkcję tego słowa: „przyjmowanie osób do jakiejś grupy, organizacji lub instytucji bądź zgłoszeń na stanowisko lub o dofinansowanie czegoś (WSJP PAN)”. Warto dodać, że we wskazanym przez Pana przykładzie słowo ‘wniosek’ również było problematyczne, bo przecież ‘wniosek’ oznaczał wynik rozumowania. Aktualnie to nie tylko rezultat refleksji, ale także zgłoszenie, prośba. Język polski stale ewoluuje, co jest naturalnym zjawiskiem. Z perspektywy stylistycznej bez wątpienia lepiej brzmi: przyjmowanie wniosków. Używanie słowa ‘nabór’ brzmi nieco przedmiotowo, oschle.

Z pozdrowieniami
Joanna Kowalczyk

Skip to content