Niezawierającego czy nie zawierającego

Pytanie dotyczy poprawności zapisu na etykietach wyrazu "niezawierającego" czy "nie zawierającego" w zdaniu: W porównaniu do produktu niezawierającego w składzie substancji słodzących…
Jaka forma jest poprawna? Spotkałam się z zapisem obu i dlatego proszę o pomoc.

Marta

Odpowiedź PJ:
Nie z imiesłowami przymiotnikowymi (czynnymi i biernymi) pisze się dziś łącznie, niezależnie od tego, czy użyte są w znaczeniu przymiotnikowym czy czasownikowym. Czasem trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć. Najlepiej byłoby, stosując ogólną zasadę, napisać w tym zdaniu: niezawierającego. Dopuszcza się jednak pisownię nie rozłączną, jeżeli imiesłów wyraźnie został użyty w znaczeniu czasownikowym. W Pani zdaniu taka interpretacja byłaby wprawdzie możliwa, ale i tak lepiej zawsze już pisać nie łącznie. Z uwagi jednak na pewne dawniejsze przyzwyczajenia zapewne pojawiają się dwie formy zapisu.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content