obwiniony

Szanowni Państwo,

ostatnio często można przeczytać lub usłyszeć, że ktoś jest obwinionym w jakiejś sprawie. Nie rozumiem, po co używać takiego słowa, skoro można powiedzieć zwyczajnie, że ktoś jest oskarżonym w sprawie. Skąd ta nowomowa?

Pozdrowienia

Rafał

 

Szanowny Panie Rafale,

może to być niefortunne stosowanie terminu „obwiniony” jako zamiennika terminu „oskarżony”, ale nie musi tak być. Może to wynikać z typów spraw, których dotyczy wypowiedź. Obwiniony bowiem to osoba, przeciwko której toczy się postępowanie o wykroczenie. To oznacza, że osoba ta naruszyła kodeks wykroczeń, czyli lekko złamała prawo. Oskarżony to z kolei ktoś, przeciwko komu toczy się postępowanie karne. To oznacza, że naruszył on przepisy kodeksu karnego, czyli popełnił przestępstwo (poważnie złamał prawo).

Z pozdrowieniami
Joanna Kowalczyk

Skip to content