ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE LETNIM

Szanowni Państwo,
zgodnie z Komunikatem nr 1/2021 Dziekana WH z dnia 25.02.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny (https://whum.ujk.edu.pl/komunikat-nr-1-2021-dziekana-wydzialu-humanistycznego/) informuję, że zajęcia w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa będą się odbywały zgodnie z następującym porządkiem:
1) ZAJĘCIA ZDALNE:
- filologia angielska, studia stacjonarne: I,II,III rok I stopnia
- filologia angielska, studia stacjonarne: I, II rok II stopnia
(z wyłączeniem seminarium magisterskiego na II roku II stopnia – forma hybrydowa)
- filologia germańska, studia stacjonarne: I, II, III rok I stopnia
- filologia germańska, studia stacjonarne: I rok II stopnia
- filologia polska: I, II, III rok I stopnia
(stacjonarnie – zostaną zaplanowane w drugiej połowie semestru – tylko przedmioty:
• pierwsza pomoc przedmedyczna (I i II rok)
• komputerowa redakcja tekstu i formatowanie (III roku)
- filologia polska: I i II rok II stopnia
STACJONARNIE – zostaną zaplanowane w drugiej połowie semestru – tylko przedmioty:
• pierwsza pomoc przedmedyczna (I i II rok)
• warsztaty rejestracji audiowizualnej (II rok II stopnia)
- lingwistyka stosowana, studia stacjonarne: I, II, III rok I stopnia
- lingwistyka stosowana, studia stacjonarne: I rok II stopnia
- logopedia ogólna: I i II rok
2) ZAJĘCIA W FORMIE HYBRYDOWEJ:
- filologia germańska, studia stacjonarne: II rok II stopnia:
• praktyczna nauka języka niemieckiego – tryb zdalny
• semantyka leksykalna – tryb stacjonarny
• regionalne odmiany języka niemieckiego – tryb stacjonarny
• seminarium magisterskie – tryb zdalny/tryb stacjonarny
• nowe media w dydaktyce języka niemieckiego – tryb zdalny
• kompetencja interkulturowa w nauczaniu języka niemieckiego – tryb zdalny
• dydaktyka nauczaniu języka niemieckiego – tryb zdalny
• tłumaczenia konsekutywne – tryb zdalny
• wystąpienia publiczne w języku niemieckim – tryb stacjonarny
Do zobaczenia! Czekamy na Państwa w Instytucie i online już od 4 marca!<< Powrót

Skip to content