ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21

Szanowni Państwo,
informujemy, że - zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora UJK (https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_176_2020.html) w semestrze zimowym 2020/21:
1) ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne są realizowane w formie tradycyjnej,
2) wykłady są prowadzone w formie zdalnej, z zastrzeżeniem pkt. 3,
3) dziekan ustala wykłady, które z uwagi na ich specyfikę lub liczebność grupy są prowadzone
w formie tradycyjnej,
4) praktyki studenckie odbywają się w instytucji przyjmującej w formie tradycyjnej [...].
Do zobaczenia już 12 października na Uniwersyteckiej 17!<< Powrót

Skip to content