Szanowni Państwo,

Informujemy, iż do dnia 21.11.2019 r. (czwartek) [ termin przedłużony ] przyjmowane będą zgłoszenia do projektu współfinansowanego z funduszy europejskich pt. PASJONACI WIEDZY – moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” realizowanego w ramach III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat, kształcącej się w liceach i technikach na terenie miasta Kielce, w szczególności uczniów zdolnych, laureatów, finalistów ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów  i olimpiad przedmiotowych – uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych określonym przedmiotem.

Projekt zakłada utworzenie czterech grup: zainteresowanych językiem niemieckim, językiem angielskim, językiem rosyjskim oraz historią. Zajęcia będą trwały jeden rok akademicki (70 godzin – dwa razy w miesiącu po 5 godzin lekcyjnych). Ogólna tematyka projektu to Stereotypy narodowe w języku, literaturze oraz innych płaszczyznach kultury krajów niemieckiego/angielskiego/rosyjskiego obszaru językowego/ Społeczeństwa multikulturowe/ Mniejszości narodowe w Polsce. Zajęcia grup językowych będą odbywać się w większości po angielsku/niemiecku/rosyjsku z możliwością wyjaśniania trudniejszych treści w języku polskim.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 21.11.2019 r. do:

- Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersyteckiej 17,  (pokój 125) mgr Agata Rusin.

- Rektoratu UJK, ul. Żeromskiego 5, pok. 303, p. Beata Spudy (pn.-pt. 8.00-15.00)

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Funduszy Europejskich, pokój nr 303, Kielce, ul. Żeromskiego 5

Beata Spudy – 041 349-72-69;

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, Kielce.

Agata Rusin: 041 349-68-01, pokój 125; agata.rusin@ujk.edu.pl

Donata Wójcik: 504 559 996, pokój 231; donata@poczta.onet.pl


Harmonogram 3 edycji projektu (do końca stycznia 2020)

 

„PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” o numerze POWR.03.01.00-00-C069/16

 

Rekrutacjaod 21.10.19 do 12.11.19

Dokumenty przyjmowane są:

  • w sekretariacie ILIJ, ul. Uniwersytecka 17, pok. 125, p. Agata Rusin (pn.-pt. 8.00-15.00)
  • w Rektoracie UJK, ul. Żeromskiego 5, pok. 303, p. Beata Spudy (pn.-pt. 8.00-15.00)

Dokumenty  (formularz kandydata i regulamin) do pobrania na stronie https://ilij.ujk.edu.pl/  w zakładce Projekt Pasjonaci Wiedzy III edycja.

Zajęcia – w Centrum Języków Obcych, ul. Uniwersytecka 17, godz. 15.30.-19.30.

Moduł Historia,    s. 122
[gview file="https://ilij.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/Plan_Historia-2.doc"]

Moduł Niemiecki, s. 221
[gview file="https://ilij.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/Plan_Niemiecki-2.docx"]

Moduł Angielski,  s. 220
[gview file="https://ilij.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/Plan_Angielski-2.docx"]

Moduł Rosyjski,    s. 217
[gview file="https://ilij.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/Plan_Rosyjski-2.docx"]

Daty zajęć:

22.11.19. moduł:  historia, niemiecki

29.11.19 moduł: angielski, rosyjski

06.12.19.

13.12.19.

10.01.20.

17.01.20.

24.01.20.<< Powrót

Skip to content