Pierwszy numer “InScriptum. A Journal of Language and Literary Studies”

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru naszego nowego instytutowego czasopisma "InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies".
Czasopismo powstało w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa.  Jest wydawane przez Wydawnictwo UJK przy wsparciu University of Texas Rio Grande Valley (USA), University of Bergamo (Włochy) i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


<< Powrót

Skip to content