Poprawnie „Ekonomik” lub Ekonomik

Dzień dobry,
bardzo proszę o pomoc.
Pytanie: Jaka jest poprawna pisownia potocznej nazwy szkoły 
„ekonomik” czy  „Ekonomik” (mała czy wielka litera,  cudzysłów czy też bez). Pełna nazwa szkoły brzmi Zespół Szkół Ekonomicznych w ... ( tu nazwa miejscowości).
Jakiej formy należy użyć, gdy  w tekście raz używamy pełnej nazwy placówki, a w innym zdaniu chcemy użyć nazwy skróconej szkoły (
„ekonomik” czy „Ekonomik”)?
Dziękuję za pomoc.

Ewa

Odpowiedź PJ:

Potoczne jednowyrazowe nazwy przedszkoli, szkół i uczelni należy pisać od wielkiej litery – w cudzysłowie lub bez cudzysłowu, np.:
– I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego – „Żerom” lub Żerom;
– II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego – „Śniadek” lub Śniadek.
Zgodnie z tą zasadą poprawnie można napisać: „Ekonomik” lub Ekonomik.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content