Poprawność gramatyczna w konkursie biologicznym

Zdanie poprawne gramatycznie:
W efekcie białko zawarte w osoczu krwi zwane fibrynogenem zostaje przekształcone w fibrynę.
Czy poniższe zdanie też można uznać za poprawne?
W efekcie białko zawarte w osoczu krwi zwane fibrynogen zostaje przekształcone w fibrynę.
Powyższej odpowiedzi udzielił uczeń, uczestnik Konkursu Biologicznego dla gimnazjum. Komisja nie przyznała mu punktu, bo stwierdziła, że tak udzielona odpowiedź jest niepoprawna gramatycznie. Czy słusznie? Uczeń znał prawidłową odpowiedź, brakuje mu jednego punktu, aby awansować do etapu wojewódzkiego konkursu.

Gabriela Okrój

Odpowiedź PJ:

Zdanie, o które Pani pyta, nie jest poprawne gramatycznie. Imiesłów zwany wymaga użycia rzeczownika w narzędniku. Pojawia się jednak pytanie, czy nieprzyznanie punktu w konkursie z biologii może wynikać z dostrzeżenia takiej niepoprawności. Należałoby to sprawdzić w regulaminie. Oczywiście, zawsze należy jak najstaranniej posługiwać się językiem polskim, ale w tym wypadku raczej winno chodzić o poprawność merytoryczną. Gdyby to jeszcze był błąd ortograficzny (np. fibrynogęn), można by powiedzieć na przykład, że takiego wyrazu nie ma w słowniku. W opisanych okolicznościach radziłbym odwołanie się od decyzji komisji.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content