Pożegnanie

Zdjęcie prof. Barbary Greszczuk

Z głębokim smutkiem informujemy, że 18 stycznia 2021 roku odeszła od nas Pani Profesor Barbara Greszczuk, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej w latach 2008-2012.

Msza żałobna odbędzie się 21 stycznia 2021 roku o godzinie 12.30 w kościele św. Judy Tadeusza, po czym nastąpi złożenie prochów na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.

Prof. Barbara Greszczuk ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie w 1973 roku. Doktoryzowała się w 1982 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1994 w Instytucie Języka Polskiego PAN na podstawie rozprawy „Składniowe wykładniki negacji i ich funkcje w historii języka polskiego”. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymała 15 marca 2002.

Po uzyskaniu magisterium podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (przekształconej w Uniwersytet Rzeszowski). Od 1993 do 1996 była zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, natomiast w latach 1996–2002 kierowała Zakładem Polszczyzny Historycznej i Dialektologii. W 2002 podjęła pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (przekształconej w Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Rok później objęła stanowisko profesora zwyczajnego i została kierownikiem Zakładu Polszczyzny Współczesnej. W latach 2008–2012 pełniła funkcję dyrektora IFP.

Była uczennicą Krystyny Pisarkowej i Leszka Bednarczuka. Zajmowała się onomastyką, dialektologią, biblistyką językoznawczą i translatoryką.

Najważniejsze publikacje:

    „Konstrukcje porównawcze i ich rozwój w języku polskim”, Rzeszów 1988.

   „Składniowe wykładniki negacji i ich funkcje w historii języka polskiego”, Rzeszów 1993.

   „Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej”, Rzeszów 2000.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Greszczuk<< Powrót

Skip to content