Prof. dr hab. Tomasz Polański


Prof. dr hab. Tomasz Polański


mgr archeologii klasycznej i orientalnej, mgr filologii klasycznej

Zainteresowania naukowe

Archeologia klasyczna i orientalna, archeologia wczesnochrześcijańska i wczesnobizantyjska, filologia klasyczna, hellenistyka, studia grecko-orientalne, opis dzieła sztuki w literaturze, teoria i praktyka tłumaczenia, starożytne języki afro-semickie (syryjski, koptyjski), historia starożytna, patrystyka.

Publikacje naukowe (wybór)

  • Oriental Art in Greek Imperial Literature, Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium, Bd. 36, Trier 1998.
  • Ancient Greek Orientalist Painters. The Literary Evidence, Kraków 2002.
  • Christian Art in Oriental Literatures. Greek, Syriac and Coptic Sources from the 4th to the 7th century, Grazer Beiträge 15, Horn-Wien 2013.
  • The peoples of Syria and Canaan in the Theban Private Tomb Painting. The Scenes of Tribute, [in:] Les civilisations du basin méditerranéen. Hommages à Joachim Śliwa, eds. K. Ciałowicz, J. Ostrowski, Cracovie 2000, s.193-210.
  • Paintings, Mosaics, Icons. A Syriac Hymn on the Cathedral of Edessa, „Folia Orientalia” 2008, vol. 44, p.199-225.
  • The Classical Aesthetics and the Alien Beauty of the Orient: Limits to Perception, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU” 48 (2016), p. 51-63.
  • Die Geburt christlicher Porträts in antiken und modernen theologischen Kontroversen, „Collectanea Christiana Orientalia” 17 (2017), s. 127-149.
  • Oblivion: The Experience of the Contemporary Traveller in the Orient, [in:] Meministine? Memory and Oblivion in the Ancient World – the Ancient World in the Memory and Oblivion, ed. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, UAM Poznań 2019, p.151-176.
  • Diodorus Siculus. Philippus Macedonius. Diodor Sycylijski. Dzieje Filipa Macedońskiego, Fontes Historiae Antiquae XXVI, red. S. Dworacki, przeł. T. Polański, wprowadzenie M. Musielak, komentarz L. Mrozewicz, Poznań 2013, s. 1-186.
  • Diodorus Siculus. De regum anno. Bibliotheca Historica XX, Fontes Historiae Antiquae XLIV, red. Dworacki, tłum. i wstęp T. Polański, komentarz L. Mrozewicz, Poznań 2019, s. 1-207.

 

Kontakt

Tomasz Polański

Senior Professor, Habilitated Doctor

Institute of Literary Studies and Linguistics

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Uniwersytecka 17

25-406 Kielce, Poland

Telephone: +48 413497115

Tomasz Polański

Folia Orientalia, Polish Academy of Sciences,

św. Jana 28, 31-018 Kraków, Poland

Mobile phone: +48 783134827

email: tpolanski@ujk.edu.pl

 

Dane adresowe

Nazwa zakładu

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

Pokój nr 260

Tel.