Przecinek po zwrocie pożegnalnym i tytuł w cudzysłowie

Szanowni Państwo!
Proszę o informację na temat pisowni przecinka po zwrocie "z poważaniem" w listach. Czy należy ten znak interpunkcyjny tam umieszczać, czy wskazane jest, aby nic w ww. miejscu nie zapisywać?
Drugie pytanie dotyczy użycia cudzysłowu w tytule opowiadania, którego jestem autorką. Czy powinnam umieszczać tytuł w cudzysłowie?
Z poważaniem
Aneta
 
Odpowiedź PJ:
 
Zgodnie z zasadami interpunkcji po wyrażeniach i zwrotach pożegnalnych w korespondencji nie stawia się żadnych znaków interpunkcyjnych, por.
 
                               Z wyrazami poważania                    Pozdrawiam serdecznie
                                Maria Kowalska                                 Anna Jabłońska
 
                Co do drugiego pytania, nie jest do końca jasny jego kontekst. Tytuły tekstów literackich, także własnego autorstwa, np. w tekście ciągłym bądź w spisach, można napisać w cudzysłowie (np. "W drodze") lub kursywą (W drodze). Bywa czasem, że w niektórych czasopismach nie stosuje się żadnych wyróżników. Jeśli natomiast tytuł opowiadania, wiersza znajduje się np. na oddzielnej stronie lub jest wydzielony jako osobna, samoistna część na stronie, cudzysłów ani kursywa nie są zwykle stosowane.
                Ponieważ jesteśmy na stronie poradni, nadmieniam, że tekst pojawia w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu (jak obecnie mówi wielu Polaków).
 
Piotr Zbróg, IFP UJK


<< Powrót

Skip to content