Przegrać konkurs na stanowisko dyrektora

Witam!
Czy poprawne jest zdanie: "Kowalski przegrał konkurs na dyrektora"? Czy konkurs można przegrać, tak jak mecz, wojnę, bieg, sprawę, wybory?

Pozdrawiam 

S.G.

Odpowiedź PJ:

Rzeczownik konkurs w znaczeniu 'postępowanie, którego celem jest wyłonienie najlepszego kandydata do objęcia jakiejś funkcji, na jakieś stanowisko' funkcjonuje w polszczyźnie od kilkunastu lat. Mówi się np.: rozpisać konkurs, ogłosić konkurs na jakieś stanowisko, także wygrać konkurs na stanowisko prezesa lub wygrać w takim konkursie. Zatem, jeżeli ktoś nie osiągnął sukcesu, mówi się, że ktoś przegrał konkurs lub w konkursie, czyli nie został wybrany. Słowniki nie notują wprawdzie takiego zwrotu, ale jest on dość często spotykany. W omawianym kontekście można go zaakceptować. Zasadniczo jednak w wypadku konkursu ogłasza się jego zwycięzcę.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content