Rekrutacja do programu MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Uczestnictwo w programie umożliwia między innymi: realizację programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wybór dodatkowych (związanych z zainteresowaniami) zajęć dydaktycznych, nawiązanie kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, wykonywanie kwerend bibliotecznych i korzystanie z księgozbioru innej uczelni, prowadzenie badań do pracy dyplomowej czy dysertacji doktorskiej.

Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.  O miejsce mogą się ubiegać :

- studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

- studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

- studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

- doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

 

Do 15 maja br. można składać wnioski o wyjazd w ramach programu MOST na rok akademicki 2023/2024.

Szczegółowe informacje pod adresem: MOST (amu.edu.pl)

 

ZAPRASZAMY!<< Powrót

Skip to content