“Śniadanie ze Stefanem” – relacja

“Śniadanie ze Stefanem” – pod tym prostym, chociaż intrygującym (notabene wymyślonym przez naszych studentów) tytułem ukryło się bardzo ważne dla nas, emocjonujące i jednocześnie przyjemne wydarzenie. Otóż w naszym Instytucie odbyła się  5 czerwca promocja drugiego tomu „Dzienników” Stefana Żeromskiego. Publikacja została wydana w ramach ministerialnego grantu jako efekt współpracy Instytutu Badań Literackich i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Przygotowali ją edytorsko i zredagowali pracownicy Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa: wspaniały badacz, znawca biografii i twórczości Żeromskiego – prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk oraz znakomita badaczka i edytorka - prof. UJK Beata Utkowska.

Z tej okazji zorganizowaliśmy panel zatytułowany: „Żeromski i Ziemia Świętokrzyska (1883-2023)” z udziałem Szanownych Redaktorów oraz Sylwii Zacharz, kierowniczki Muzeum Stefana Żeromskiego (oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach), Wojciecha Purtaka, dyrektora Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach (absolwenta kieleckiej polonistyki) oraz Pawła Sablika, dramaturga z Teatru Żeromskiego, współadaptatora sztuki „Uciekła mi przepióreczka” Żeromskiego, wystawianej na teatralnej scenie w mijającym sezonie.

Rozmowa, prowadzona subtelnie przez prof. Grażynę Legutko, toczyła się m.in. wokół całego projektu wydania dzieł Żeromskiego. Okazało się, że prof. Z.J. Adamczyk w swoisty sposób został spadkobiercą prof. Zbigniewa Golińskiego, wybitnego historyka literatury, redaktora i edytora, który rozpoczął wydawanie „Pism zebranych” Stefana Żeromskiego w 1980 roku. Po śmierci prof. Golińskiego prace nad wydaniem kolejnych tomów „Pism” koordynował prof. Adamczyk. Wartko tocząca się rozmowa dotknęła także obecności śladów Żeromskiego we współczesnych działaniach kulturalnych i edukacyjnych w naszym mieście i regionie.

Wydaje się, że niezwykle inspirujące było spotkanie młodych ludzi, studentów oraz uczniów liceów kieleckich (Ściegiennego, Żeromskiego oraz Zespołu Szkół Informatycznych) z żyjącą legendą, wielkim badaczem, jakim jest niewątpliwie prof. Z.J. Adamczyk, oraz z jego uczennicą, zarażoną edytorską pasją, czyli prof. B. Utkowską, która pięknie opowiadała też o swoich emocjach związanych z redagowaniem „Dzienników” młodego Żeromskiego. Tę pasję - co niezwykle cenne – udało jej się z kolei zaszczepić studentom obecnego II roku 1 st. filologii polskiej (o specjalności redakcyjno-wydawniczej).

To właśnie studenci (wśród nich także przedstawiciele koła naukowego Teatr C112) byli współtwórcami tego dzisiejszego wydarzenia, z wielkim zaangażowaniem przygotowali warsztaty dla licealistów na bazie „Dzienników”: edytorskie i czytania performatywnego. Naszym studentom zawdzięczamy też prezentację, wyświetlaną podczas panelu dyskusyjnego. To oni również czuwali nad porządkiem, dbając o naszych gości.

Wspaniałym finiszem tego spotkania było otwarcie w holu Biblioteki Uniwersyteckiej wystawy „Wokół wydań dzieł Stefana Żeromskiego”.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym gościom (wśród nich byli m.in. Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach, Magdalena Helis-Rzepka, przedstawicielka Stowarzyszenia Absolwentów LO im. S. Żeromskiego „Żeromszczacy”, profesorowie, dyrektorzy bibliotek, redaktorzy, wydawcy), zaprzyjaźnionym z nami dyrektorom, nauczycielom i uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach oraz Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach im. gen. Józefa Hauke Bosaka.

Dziękujemy Panelistom, Studentom, Bibliotece Uniwersyteckiej, władzom Wydziału i Instytutu, naszym wspaniałym koleżankom-organizatorkom: Beacie Utkowskiej, Grażynie Legutko, Monice Bator, Elizie Koszyce, Justynie Kołodziejczyk. Dziękujemy Uniwersyteckiemu Centrum Mediów UJK za zarejestrowanie tego wydarzenia, Grzegorzowi Krukowskiemu za relację fotograficzną.

Nade wszystko wyrażamy wdzięczność Panu Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi: za jego nieprawdopodobną naukową pasję, pracowitość i rzetelność. Za wspaniałe opracowania tekstów Żeromskiego, które pozostaną z nami na lata.

***

Tu można zamówić wspomnianą publikację: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/.../stefan-zeromski...

***

Warto zajrzeć do wspomnienia o Profesorze Golińskim, https://rcin.org.pl/.../WA248_80494_P-I-30_michalowska...

Zapraszamy też na stronę: https://edytorstwoliterackie.ujk.edu.pl/

***

Zachęcamy do lektury obu tomów, a także do obejrzenia wystawy książek i dokumentów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach „Wokół wydań dzieł Stefana Żeromskiego. Wystawę można oglądać do 31 lipca 2023 r. hol/parter - w godzinach otwarcia Biblioteki.

***

Zdj. reporterskie: M. Marczewska, A. Gałczyńska, G. Krukowski, M. Bator.<< Powrót

Skip to content