Stypendium  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.
Wnioski o przyznanie stypendium ministra należy składać w formie papierowej i elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2020 r.
Wszystkie informacje znajdują się pod adresem:
https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html<< Powrót

Skip to content