Świętokrzyskie Dyktando Akademickie i Świętokrzyski Akademicki Mistrz Mowy Polskiej

Przypominamy, że w ramach XXXII Tygodnia Kultury Języka, który odbędzie się w dniach 11-16 marca 2024 roku, w naszym Instytucie organizowane są dwa szczególne wydarzenia:

  • 12 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 58 budynku Wydziału Humanistycznego odbędzie się Świętokrzyskie Dyktando Akademickie pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego dra Adama Jarubasa

Świętokrzyskie Dyktando Akademickie to przedsięwzięcie, które po raz trzeci zostanie zrealizowane w województwie świętokrzyskim w ramach XXXII Tygodnia Kultury Języka. W Dyktandzie może wziąć udział każdy student, który odznacza się wszechstronną znajomością zasad polskiej ortografii i interpunkcji, pragnie propagować kulturę języka ojczystego w sytuacjach codziennych i publicznych. Zwycięzca otrzyma zaszczytny tytuł Akademickiego Mistrza Ortografii Ziemi Świętokrzyskiej.

Do Świętokrzyskiego Dyktanda Akademickiego może przystąpić osoba, która:

  1. studiuje na uczelni działającej na terenie województwa świętokrzyskiego;
  2. sprawnie posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie;
  3. wypełni zgłoszenie (link interaktywny) i prześle je do 11 marca 2024 r. na adres: pasichlidia@gmail.com

Więcej szczegółów: https://ilij.ujk.edu.pl/tkj-propozycje-instytutu/

  • 13 marca 2024 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 70 budynku Wydziału Humanistycznego organizujemy przesłuchania w ramach konkursu „Świętokrzyski Akademicki Mistrz Mowy Polskiej".

Przedsięwzięcie „Świętokrzyski Akademicki Mistrz Mowy Polskiej” jest realizowane pod patronatem znanego od 2000 r. ogólnopolskiego programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej, który cieszy się ogromną popularnością i każdego roku wzbudza wielkie zainteresowanie.

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pragnie nawiązać do formuły tego Programu, zapraszając do uczestnictwa w konkursie o tytuł „Świętokrzyskiego Akademickiego Mistrza Mowy Polskiej”, wybieranego przez grono kieleckich polonistów.

Wybór ŚAMMP będzie przebiegał według następujących zasad:

  • Kandydat kub osoba zgłaszająca kandydata wypełnia zgłoszenie, które należy wypełnić i przesłać do 11 marca 2024 r. na adres: pasichlidia@gmail.com
  • Uwaga: Do udziału w przesłuchaniach mogą przystąpić studenci i pracownicy uczelni świętokrzyskich.
  • Każdy z kandydatów przygotowuje i wygłasza pięciominutową mowę na dowolny temat.

Wystąpienia będą oceniane przez jury w składzie:

prof. UJK Marzena Marczewska (przewodnicząca), prof. UJK Alicja Gałczyńska, prof. Grażyna Legutko, prof. UJK Anna Wileczek, dr Agnieszka Rosińska-Mamej, dr Katarzyna Ostrowska (sekretarz), mgr Lidia Pasich.

Kryteria oceny: sposób realizacji tematu, kompozycja wypowiedzi, poprawność i estetyka języka, wpływ na słuchaczy.

Więcej informacji: https://ilij.ujk.edu.pl/tkj-propozycje-instytutu/

Szczegółowy program XXXI Tygodnia Kultury Języka:

https://ilij.ujk.edu.pl/program-glowny-xxxii-tkj/

Serdecznie zapraszamy!

 << Powrót

Skip to content