Święty a nieśmiertelny – ze spójnikiem czy bez

Witam,
piszę w imieniu Babci, którą zastanawiają współczesne zmiany w modlitwie "Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny", które wykluczają obecność spójnika a. Forma modlitwy oczywiście wciąż jest poprawna, ale czy można zmieniać jej wersję "unowocześniając" tradycję?
Klaudia

Odpowiedź PJ:

Istnieją dwa teksty, w których występuje cytowany przez Panią znany fragment – raz bez spójnika a, a raz z tym spójnikiem.
      Pierwszy to hymn pochwalny na cześć Trójcy Świętej, trisagion ('trzykroć święty'). Jego początkowy fragment właśnie bez spójnika brzmi:
"Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!". Jest on wygłaszany trzykrotnie.
A dalej:
"Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!".
      Drugi to fragment suplikacji, czyli pieśni błagalnej, która zawiera spójnik. Na początku śpiewa się w niej:
"Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny,
Zmiłuj się nad nami!".
Potem następują błagania:
"Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas, Panie!
Od nagłej a niespodziewanej śmierci
Zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas, Panie!".
Pani babcia mogła więc słyszeć cytowane słowa w dwóch różnych typach tekstów kościelnych.
    Niekiedy suplikację śpiewa się bez spójnika a albo ze spójnikiem i o tej samej funkcji ("Święty Boże, Święty mocny, Święty i nieśmiertelny"). Współcześnie zastępuje się nim mniej wyrazisty spójnik a o znaczeniu łącznym. Widać to także w innym fragmencie suplikacji. Zamiast słów "Od nagłej a niespodziewanej śmierci..." słyszymy " Od nagłej i niespodziewanej śmierci...".

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content