Szerokie spektrum

Szanowny Panie Profesorze,
czy poprawne jest wyrażenie „spektrum aspektów”, a nawet „szerokie spektrum aspektów” ? W Korpusie Językowym na stronie internetowej http://sjp.pwn.pl/korpus nie ma tego sformułowania. Za to na stronie internetowej
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/jak_sie_nie_dac_siecioholizmowi_poradnik_wydawnictwa_wam_293963.html padają słowa: „Ich praca porusza szerokie spektrum aspektów towarzyszących temu uzależnieniu, będącemu coraz bardziej dolegliwym znakiem naszych czasów”.

Z poważaniem

K. S.

Odpowiedź PJ:

Wyrazy z cytowanego przez Panią połączenia są modne i nadużywane – chodzi tu o spektrum i aspekt. Wyraz spektrum uznaje się za erudycyjny odpowiednik słowa zakres. Brzmi on dość naukowo. Natomiast aspekt to 'punkt widzenia, z którego coś się rozpatruje'. Całość jest zagmatwana i sprawia wrażenie wypowiedzi silącej się na pseudonaukowość. Nie jest też jasna z punktu widzenia znaczenia poszczególnych składników. W zdaniu:„Ich praca porusza szerokie spektrum aspektów towarzyszących temu uzależnieniu, będącemu coraz bardziej dolegliwym znakiem naszych czasów” nie chodzi raczej o punkt widzenia, ale o różne negatywne czynniki wiążące się z uzależnieniami. Skłaniam się do negatywnej oceny wyrażenia w tym konkretnym przykładzie. Należałoby raczej powiedzieć: Ich praca porusza szeroki zakres czynników związanych z tym uzależnieniem. Abstrahując od tego konkretnego przykładu, wyrażenie szerokie spektrum aspektów, czyli 'szeroki zakres ujęć / stron jakiegoś zagadnienia' byłoby poprawne, ale w codziennej komunikacji czy w prasie niezbyt fortunne.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content