Tak się zwracać nie należy

Mój przełożony ma zwyczaj bezpośrednio zwracać się  do swoich podwładnych w  trzeciej osobie np. Czy napisał już to pismo? lub: Czy musi już wyjść? (do kobiety). A jak do takiej formy zwracania się ustosunkowuje się język polski?
Pozdrawiam

Joanna

Odpowiedź PJ:

Taki sposób zwracania się do podwładnych jest nieelegancki. Jeżeli nie ma on zabarwienia żartobliwego, a z listu wynika, że raczej nie, trudno go zaakceptować. Grzeczność wymaga użycia w tego typu zdaniach przynajmniej wyrazów pan, pani, a jeżeli panuje bardziej luźna atmosfera form pierwszej osoby.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content