Tylko grzeczniejsza

Dzień dobry,
ostatnio słyszałam zdanie: Ona jest bardziej grzeczniejsza od ciebie. To chyba niepoprawne stopniowanie?
Pozdrawiam
E.

Odpowiedź Poradni:

Poprawnie powiemy: grzeczna, grzeczniejsza, najgrzeczniejsza. Powszechnie słyszy się też następujące formy stopnia wyższego i najwyższego bardziej grzeczna i najbardziej grzeczna. Uznaje się je w słownikach za niepoprawne. Nie są one jednak rażące. Najbardziej trzeba uważać, aby nie popełnić błędu, zdarzającego się Polakom coraz częściej. Polega on na tworzeniu następujących form stopnia wyższego: *bardziej grzeczniejszy, *bardziej weselszy, *bardziej zgrabniejszy. Mają one podwójny wykładnik tego stopnia: przysłówek bardziej oraz przyrostek -szy. Norma językowa dopuszcza zastosowanie tylko jednego z nich, dlatego pojawienie się aż dwóch to pleonazm (jak cofnąć się do tyłu).

Piotr Zbróg, IFP UJK

 << Powrót

Skip to content