Ulica Aleja Sportowa

Dzień dobry,
w moim mieście są al. Południowa i al. Sportowa. Wszędzie, tj. w prasie lokalnej, w oficjalnym wykazie ulic miasta, ogłoszeniach używa się zapisu ul. al. Sportowa. Na tabliczkach z nazwami tych ulic widnieje zapis: ul. Aleja Południowa, ul. Aleja Sportowa. Czy nie wystarczy zapis al. Południowa?

Odpowiedź PJ:
Owszem, zapis al. Południowa byłby wystarczający i poprawny, gdyby wyraz aleja był w nim nazwą gatunkową (rodzajową), tak jak np. ulica Sienkiewicza czy plac Kościuszki. Jednak, jak wynika z przytoczonych przykładów, człon aleja jest w wyrażeniach składnikiem nazwy własnej. Nazwy ulic to: ulica Aleja Południowa i ulica Aleja Sportowa. To może nieco dziwnie brzmi i wygląda, ale nie jest niepoprawne. Najlepiej w takich nazwach byłoby używać w nich pełnych wariantów wyrazu Aleja, napisanych wielką literą.

Jeżeli aleja jest w nazwie ulicy nazwą gatunkową, piszemy ją zawsze małą literą (aleja lub al. Legionów), ale gdy występuje w liczbie mnogiej, piszemy ją wielką literą (Aleje lub Al. Jerozolimskie).

 Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content