W kampusie czy na kampusie

Szanowni Państwo,
proszę o informację, która z form jest poprawna: w kampusie czy na
kampusie?
Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź PJ:

Rzeczownik campus (spolszczony kampus) zapożyczony został z języka angielskiego, w którym oznacza  'teren anglosaskiej szkoły wyższej wraz z zabudowaniami'. W polszczyźnie używany jest w znaczeniu 'teren szkoły wyższej wraz z zabudowaniami'. W tekstach łaczy się zarówno z przyimkiem w, jak i na. Częściej z tym ostatnim, czyli mówimy raczej na kampusie, co stanowi przejaw silnej tendencji używania na w miejscu w. Oba połączenia można by uzasadnić w nieco odmiennych znaczeniach. Na kampusie - na terenie kampusu, czyli na jakimś jego obszarze, zazwyczaj rozległym. W kampusie - w jakimś obiekcie, znajdującym się w obrębie kampusu. Uwzględnić w tym wypadku należy, że kampus składa się z przestrzeni otwartej i zamkniętej, w związku z czym każdy z przyimków może oznaczać inne miejsce. Należy to uwzględnić w rozstrzygnięciu i podczas posługiwania się wyrażeniem. Jednak niezależnie od omówionych różnic powszechniejsze będzie: na kampusie. Problem nawiązuje do dawnych dylematów: być na stołówce czy w stołówce - oraz obecnych:być w Chorwacji (poprawne) i na Chorwacji (błąd). Jednoznaczny wybór jednego z wariantów jest dyskusyjny.

Piotr Zbróg, IFP UJK
 
 
 
 << Powrót

Skip to content