W kręgu języka i kultury – tom poświęcony pamięci Prof. Michała Jaworskiego

Profesor dr hab. Michał Jaworski (4 IX 1921 – 6 IX 1996)

Profesor dr hab. Michał Jaworski (4 IX 1921 – 6 IX 1996)

Zapraszamy Państwa do lektury najnowszej publikacji wydanej właśnie przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, W kręgu języka i kultury, pod redakcją Marzeny Marczewskiej i Hanny Mijas. Kielce 2020.

            „Stanowi ona przegląd badań prowadzonych przez językoznawców i literaturoznawców zajmujących się różnorodnymi aspektami relacji zachodzących między językiem a kulturą. Jest to zbiór artykułów potwierdzających nie tylko szerokie spektrum zainteresowań autorów, ale także ukazujących wielość realizowanych koncepcji badawczych i wagę interdyscyplinarności w myśleniu o dwóch, ściśle łączących się fenomenach: języka i kultury” (ze Wstępu).

Książka została poświęcona pamięci prof. dra hab. Michała Jaworskiego. Jak przypomniała w zamieszczonym w niniejszym tomie osobistym wspomnieniu prof. Elżbieta Koniusz, jego wychowanka i współpracowniczka, „we wrześniu 2021 roku miną dwie ważne rocznice: 100. rocznica urodzin i 25. śmierci Profesora, organizatora i pierwszego dziekana Wydziału Humanistycznego (1969‒1974) oraz kierownika Zakładu Języka Polskiego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, a od roku akademickiego 1974/1975 pierwszego i długoletniego (do 1987 r.) dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, językoznawcy i wybitnego dydaktyka”.

 Środowisko kieleckiej polonistyki bardzo wiele Profesorowi zawdzięcza. Jak pisze prof. Koniusz, „organizował nie tylko życie naukowo-dydaktyczne w IFP, ale realizował też trudne zadanie wprowadzenia tego Instytutu, jego pracowników w nie zawsze przychylne nam ogólnopolskie środowisko akademickie (…), dbał o rozwój młodej kadry naukowej (…). Sam wypromował dwoje doktorów, pracowników naszego Instytutu: Henrykę Kaczorowską i Marka Ruszkowskiego – obecnie profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Miał ich zresztą więcej, bo także spoza naszego środowiska uczelnianego (…). Z Kielcami, z naszą Uczelnią był zżyty do końca, tu miał swoich wychowanków i przyjaciół”.

Publikacja jest zamieszczona pod poniższym linkiem: https://ilij.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/W-kregu-jezyka-i-kultury_Internetokladka.pdf<< Powrót

Skip to content