W określonym czasie

Chciałabym zapytać, czy zwrot w ,,określonym czasie'' jest poprawny. Jeśli  nie, to dlaczego tak jest. Humanistka

Odpowiedź PJ:

Wyrażenie w określonym czasie funkcjonuje w codziennym języku polskim – przytoczę np. zdanie: Ratę należy spłacić w określonym czasie (tj. do 25 dnia każdego miesiąca). Oznacza to sytuację, w której odnosimy się do ściśle oznaczonego momentu (minuty, godziny, dnia, pory roku itp.). I wtedy wyrażenie to jest poprawne. Wątpliwości może budzić sytuacja, gdy używając go, mamy na myśli pewien lub jakiś czas, np.: W określonym czasie można było dostać tylko chleb (czyli: w pewnym czasie, kiedyś – tu nie odwołujemy się do oznaczonego momentu). Dociekliwi mogą jeszcze dodać, że czas da się zawsze określić na linii czasu, zatem zbędna jest tu przydawka: określony. Byłoby to jednak zbytnie logizowanie w języku.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content