W zespole szkół czy przy zespole

W skład zespołu szkół wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Uważam więc, że należy w tej sytuacji użyć wyrażenia: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół. Jeśli chodziłoby o obiekt niewchodzący w skład zespołu, należało by użyć innych wyrażeń, np. przedszkole przy zespole szkół, basen przy zespole szkół.
Proszę o wyjaśnienie, czy moje przemyślenia dotyczące użycia przyimków "w" i "przy" są zgodne z zasadami poprawności? Bardzo dziękuję.

Kaja

Odpowiedź PJ:

Pani przemyślenia są zasadniczo trafne. W języku polskim niepoprawne jest używanie konstrukcji z przyimkiem przy dla określania części jakiejś całości. I rzeczywiście, jeżeli określony zespół tworzą dwie szkoły, to powinno się powiedzieć: szkoła podstawowa w zespole szkół (napisałem to małymi literami, ponieważ nie ma tu pełnej nazwy własnej szkoły i zespołu). Istnieje jednak zwyczaj mówienia: szkoła podstawowa przy zespole szkół. Bywa, że to drugie wyrażenie zastępuje w codziennym języku poprawne. Staje się jego swoistym wariantem. Choć nie jest ono zgodne z normą, upowszechnia się.

Piotr Zbróg, IFP UJK<< Powrót

Skip to content