Wykład Prof. Janusza Detki “Po co się pisze wiersze na starość?”

Zapraszamy do obejrzenia wykładu Prof. Janusza Detki "Po co się pisze wiersze na starość?".
Zainteresowania naukowe Prof. Janusza Detki dotyczą polskiej literatury współczesnej, w tym zwłaszcza złożonych relacji zachodzących pomiędzy literaturą a polityką. Tej problematyce poświęcił książkę "Wiersze polskiej odwilży (1953–1957)", na podstawie której habilitował się w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma w swym dorobku trzy monografie naukowe oraz kilkadziesiąt studiów i szkiców na temat twórczości m.in. Jerzego Andrzejewskiego, Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zofii Romanowiczowej, Wiesława Myśliwskiego, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej i Wiktora Woroszylskiego.
Interesuje go ponadto literatura regionu świętokrzyskiego, której poświęcił szereg publikacji, oraz problematyka żydowska w literaturze (m.in. hasła „żydowskie" w "Słowniku literatury polskiej XIX wieku").
Jest współautorem podręczników do nauczania języka polskiego, a od 1995 roku do chwili obecnej przewodniczy Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w okręgu kieleckim.
Poza pracą zawodową, w tym dydaktyką uniwersytecką, która niezmiennie go pasjonuje (wypromował dotychczas ponad 80 magistrów filologii polskiej oraz 2 doktorów w zakresie literaturoznawstwa), od ponad 30 lat zajmuje się kolekcjonowaniem plakatów filmowych. Zbiór liczy obecnie ok. 2000 plakatów reprezentujących Polską Szkołę Plakatu – fenomen artystyczny o randze światowej.
Link do wykładu:


<< Powrót

Skip to content