Wysłać SMS pod numer / *na numer

Szanowni Państwo,
chciałabym spytać o poprawność konstrukcji "wysłać SMS na numer".
14 lat temu prof. Bańko stwierdził, że podobnie jak dzwonimy pod numer, tak wysyłamy SMS pod numer (posiłkuję się tu poradą opublikowaną na stronie: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/wszystko-o-SMS-ie;5565.html). Nie wykluczył wówczas sytuacji, że w przyszłości możliwe będzie wysyłanie SMS-a na numer ze względu  na bliskie podobieństwo SMS-a do e-maila wysyłanego na adres. Mija kilkanaście lat i zauważam olbrzymią popularność sformułowania "wysłać na nr". Czy ze względu na szerokie rozpowszechnienie takiej konstrukcji została ona już uznana za poprawną bądź też dopuszczalną w piśmie?
Z pozdrowieniami
Marta Trybalska
Odpowiedź PJ:
Szanowna Pani,
w 2015 roku napisałem w swoim poradniku:
dzwonić pod numer / *na numer. Jeśli usłyszymy zdanie: Proszę zadzwonić pod numer 112 – to będzie ono poprawne. Błędny jest natomiast nagminnie używany zwrot *dzwonić na numer, a więc zdania typu: *Proszę dzwonić na numer 8877 i wygrywać są niezgodne z normą. Być może z uwagi na rozpowszechnienie, nawet w języku oficjalnym, zostanie on dopuszczony jako wariant potoczny zwrotu dzwonić, telefonować pod numer.
Dotyczy to również SMS-a. Jak widać, zgadzam się z Pani opinią, ale na razie norma skodyfikowana się nie zmieniła - nie ma nowego słownika.
I jeszcze:
dzwonić na infolinię / *do infolinii. Najlepiej byłoby dzwonić pod numer infolinii. Dzwonić na infolinię to zwrot najczęściej używany. Został utworzony jak niepoprawny *dzwonić na numer, ale również na wzór poprawnego: dzwonić na policję. Mówimy też analogicznie: dzwonić na pogotowie, na informację. Zwroty dzwonić po policję i po pogotowie znaczą coś innego. Na- leżałoby uznać, że można dzwonić na infolinię, przynajmniej w języku po- tocznym.
W elektronicznym Wielkim Słowniku JP PAN podano tylko połączenie: dzwonić na numer (pod numer nie ma). Można by więc wnosić, że można tak mówić i pisać. Połączeń z SMS-em jednak brak.
Pozdrowienia
Piotr Zbróg, IFP UJK
 
 << Powrót

Skip to content