Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki, w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym, opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii.
Można się z nimi zapoznać pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-bezpiecznego-funkcjonowania-uczelni-i-innych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-okresie-epidemii<< Powrót

Skip to content