Z wielkiej litery czy wielką literą

Piszemy „Z wielkiej litery” czy „Wielką literą”?
Odpowiedź PJ:
Starannie wyrażenie brzmi: wielka litera, potocznie: duża litera. W wypadku małej litery wyrażenie jest tylko jedno. Krytykowany i błędny rusycyzm *pisać coś z dużej litery (pisat’ s bol’szoj bukwy) pojawia się jednak częściej niż poprawny i rodzimy zwrot: pisać coś dużą literą: stanowiska wypisane były na skrzynkach białym lakierem, każde słowo *z dużej litery (NKJP). Odwrotne proporcje są wtedy, gdy dużą literę zamienimy na wielką literę. Najrzadziej wykorzystuje się wariant pisać coś od dużej / wielkiej litery. Po równo natomiast pojawiają się konkurencyjne pisać z małej litery oraz pisać małą literą.
Oprócz rozpowszechnienia w zwyczaju za dopuszczeniem w normie z dużej litery / z małej litery przemawia także mało przekonujący już dziś argument, że to rusycyzmy.
Czasem niektórzy podnoszą, że duża litera to błąd językowy. Wyrażenie to było równie poprawne jak wielka litera już w okresie międzywojennym (SO).
Piotr Zbróg, ILiJ UJK<< Powrót

Skip to content