Zajęcia z Wychowania Fizycznego


Szczegółowe informacje dotyczące terminów logowania do zajęć z Wychowania fizycznego


Informacja o zajęciach z Wychowania fizycznego pojawia się zawsze przed początkiem każdego semestru